قطع سرویس همراه اول به اپراتورهای پیامکی

دسته بندی : اخبار رسانه ها
قطعی سرویس همراه اول به اپراتورهای پیام کوتاه به دلیل تغییر در زیرساخت از ساعت 18 روز پنجشنبه 94/10/24 لغایت 12 بامداد روزشنبه 94/10/26

به دلیل تغییر در زیر ساخت اپراتور همـــراه اول،ارسال از کلیه اپراتورها به خطوط همراه اول از ساعت 18 روز پنجشنبه 94/10/24 لغایت 12 بامداد روزشنبه 94/10/26 قطع می باشد.