طبق تصویب هیأت مدیره انجمن برای برقراری ثبات در بازار پیامک ، تمامی اعضا می بایست پایین ترین قیمت خود را به صورت زیر اعلام نموده و بر این اساس قیمت گذاری نمایند.

پایین ترین تعرفه های ارسال پیامک که قابل ارائه از سمت اعضای انجمن است به شرح ذیل می باشد :

تعرفه ارسال پیامک از اپراتور 1000 : 110 ریال

تعرفه ارسال پیامک از اپراتور 2000 : 120 ریال

تعرفه ارسال پیامک از اپراتور 3000 : 110 ریال

تعرفه ارسال پیامک از اپراتور 5000 : 100 ریال

تعرفه ارسال پیامک از اپراتور خط ثابت (021 و 026)  : 95 ریال

  • طبق افزایش 10 ریالی پیامک کشوری توسط مجلس شورای اسلامی تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات پیامکی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ 10 ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت نمایند. لذا به تعرفه های فوق 10 ریال افزوده می گردد.
  • به تمامی تعرفه ها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
  • در صورت پرداخت 50 میلیون تومان به صورت یکجا برای خرید پیامک ، تعرفه های فوق به میزان 5 ریال می توانند کاهش یابند.